Fembøringen barnehage

Fembøringen barnehage ligger i Stadsbygd sentrum, med gangavstand til skole og bibliotek. I nærmiljøet har vi også fjæra og Museet Kystens Arv, som vi ofte bruker. 

Hverdagen på Fembøringen

Dagen starter dagen med frokost og frilek. Vi er opptatt av å skape et godt og trygt barnehagemiljø, og da er det viktig med barns medvirkning i hverdagen. Dette skjer i leken hvor voksne er med og er tilstedeværende. Vi syns at leken og lekemiljøet er en viktig læringsarena hvor barna bygger selvfølelse, motorikk, samspill, samarbeid og språk.

Vi er sertifisert som Grønt flagg-barnehage noe som betyr at miljø og bærekraft er viktige momenter i vår hverdag. Samspillet mellom mat, kropp, bevegelse, nærmiljøet og samfunnet er noe barna lærer gjennom gjenbruk, avfallssortering, gode samtaler og fysisk aktivitet.

Vi er også en livsgledebarnehage, som betyr at vi er med å bidra til at eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Vi er på besøk, og aktiviteter vi bruker mye på disse treffene er sang og musikk, formingsaktiviteter, spille spill eller spise lunsj sammen.

Avdelinger

Fembøringen barnehage har fem avdelinger, og tilbyr plass for tre, fire eller fem dager i uken. 

  • Løftingen og Auskaret er for de minste barna
  • Bakskotten, Framskotten og Seglet er for de største barna. 


Søk barnehageplass

Bilder fra hverdagen i Fembøringen

barn som er ute på tur over en åker - Klikk for stort bilde
barn som er utendørs på vinteren og griller - Klikk for stort bilde
barn som spader i sanda - Klikk for stort bilde
Barn som leker med klosser med bokstaver - Klikk for stort bilde
barn som aker - Klikk for stort bilde

Adresse

Valsåmyra 22, 7105 Stadsbygd