Borgly barnehage

Borgly barnehage er en privat barnehage som ligger i bygda Seter, midt mellom Vanvikan og Leksvik. Barnehagen har én avdeling og fokus på gårds- og friluftsliv.

Åpningstid

Mandag-fredag kl. 06.30-17.00

Avdeling 

Vi har én avdeling med 36 plasser.

Barnehagen tilbyr 3-, 4- og 5-dagers plass. 

Hverdagen på Borgly

Dagen starter med frokost kl. 8. Videre bruker vi dagen på ulike aktiviteter, som turer i skogen eller fjæra, med fokus på trygghet, trivsel og humor. Vi er ute i all slags vær, og legger stor vekt på uteliv og motorisk aktivitet. Vi dyrker også våre egne grønnsaker og urter.

Hver tirsdag og torsdag har vi gårdsdag på gården til Anne Berit Sæther. Der får barna mulighet til å lære hvor maten de spiser kommer fra, og de får nærkontakt med dyr gjennom dyrestell. Barna lærer også om de ulike oppgavene ved ulike årstider på et gårdsbruk og gamle tradisjoner. 

Andre viktige momenter for oss i barnehagehverdagen er realfag, barnas medbestemmelse i egen hverdag og sosial kompetanse, som hvordan man kan være en god venn og utvikle god lek. 

Ferie

Borgly har feriestengt i uke 28, 29, 30 og 31.

Matpenger

Prisen for mat dekker frokost, varm lunsj og mellommåltid hver dag. 

Pris for 3 dager er 350 kr og pris for 4 og 5 dager er 400 kr per måned. 

Adresse

Brudalsveien 51, 7125 Vanvikan