Skaugdalen barnehage

Skaugdalen barnehage er en privat barnehage som eies av Skaugdalen foreldreforening. Vi holder til i nye lokaler i første etasje i Skaugdal Grendahus, med skogen tett inntil oss. 

Avdelinger

Vi har to avdelinger for barn 0-6 år, og har plass til 35 barn. 

Barnehagen tilbyr 3-, 4- og 5-dagers plass. 

Åpningstid

Mandag-fredag kl. 07.00-16.30. 

Hverdagen i Skaugdalen

Dagen starter med frokost og går over i frilek, ute eller inne. Vi liker å være ute i all slags vær, og om det er snø eller regn så har vi det gøy. 

Barnehagens visjon er "Vi bryr oss!". Denne visjonen går igjen i virksomhetsplanen, årsplaner og i hverdagen. Det er viktig at vi bryr oss om hverandre, alt rundt oss og klima. Vi jobber med å gjøre barna bevisste i hverdagen gjennom resirkulering, gjenbruk og å ta vare på barnehagen og nærmiljøet vårt. 

Vi ønsker å skape et trygt miljø, med få voksne å forholde seg til, dele inn barnegruppen i mindre grupper, slik at alle kan komme i fokus. 

Matpenger

Det koster 60kr per dag for mat i barnehagen, 300kr per måned for heltidsplass. 

Ferie

Barnehagen er stengt i uke 28-31. 

Adresse

Skaugdalsveien 951, 7100 Rissa