Skogly friluftsbarnehage

Skogly friluftsbarnehage ligger i samme bygg som Skogly samfunnshus, cirka 4 kilometer fra Rissa sentrum. 

Åpningstid

Mandag-fredag 06.45-16.45. 

Avdelinger

En avdeling for barn 0-6 år, med plass til 30 barn. Barnehagen tilbyr plass for tre, fire eller fem dager i uken

Hverdagen i Skogly barnehage

Dagen starter med frokost, også går vi over til frilek, ute eller inne. Skogly barnehage er en frilufts- og miljøsertifisert barnehage, så vi tilbringer mye tid utendørs. Vi ønsker å gi barna positive opplevelser ute og lære barna grunnleggende miljøvern.  

Barnehagen er ofte ute på tur i nærmiljøet, Reinsskogen (med klosterruiner og fine stier), Kvithyllfjæra (krabbejakt og skattejakt i fjæra) og lavvoskogen (med bålplass) blir ofte besøkt. Vi har også vår egen kjøkkenhage og frukttrær og bærbusker som barna er med å høster fra når det er modent. 

Matpenger

  • 5 dager: 350kr per måned
  • 4 dager: 280kr per måned
  • 3 dager: 210kr per måned
  • 2 dager: 128kr per måned 

Adresse

Johan Bojers vei 36, 7100 RISSA