Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging, i tillegg til å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for det. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp av PPT?

Tjenesten er til for å hjelpe personer med særskilte behov, både barn og voksne.

I barnehagen har du krav på en individuell utviklingsplan (IUP). I grunnskolen har du krav på en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene utarbeides i barnehagene og skolene.

Eksempler på særskilte behov kan være

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale- og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lesevansker


Indre Fosen pedagogisk-psykologiske tjeneste samarbeider med barnehagene om tidlig innsats og forebygging. Vi bidrar også med råd og veiledning om pedagogisk ledelse, gruppeledelse og læringsmiljø. 

Hvordan kontakte og få hjelp av PPT?

Ta kontakt med leder for PP-tjenesten, Jannicke Askjem. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden. 
 

Rutine for samarbeid mellom barnehage/skole og PPT

Inkluderingsveilederen (PDF, 7 MB)

Forespørsel om sakkyndig vurdering (PDF, 136 kB)

Organisasjonsnummer                                                    

875319302

Besøksadresse

Indre Fosen PPT 
Helsetunet 
7100 Rissa

Send sikkert til PPT via kontaktskjema