Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et gratis tilbud tilbud til deg som trenger hjelp i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan du få hjelp til? 

Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp og veiledning til personer som bor hjemme, og som er avhengige av hjelp i kortere eller lengere perioder med eksempelvis:

  • administrering av medisiner
  • personlig hygiene
  • kartlegging, veiledning og opplæring for å kunne mestre oppgaver på egenhånd
  • tilrettelegging for tørrmat
  • sårbehandling
  • omsorg og hjelp ved alvorlig sykdom og i livets sluttfase

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke innbyggerportalen HelsaMi.

Søknadsportal, HelsaMi

Hvis du ikke kan søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, kan du bruke papirskjema. Skriv ut søknaden og send den til:

Indre Fosen kommune, postboks 23, 7101 Rissa. 

Papirskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 232 kB)

Hva koster det? 

Tjenestene fra hjemmesykepleieren er gratis.