Plan for den kulturelle skolesekken

2 Tiltak for den lokale DKS-potten

2.1 Høst 2023

Den kulturelle skolesekken - høst 2023
Kulturfelt Aktivitet Målgruppe
Musikk
Scenekunst/Teater Den siste viking 8.-10. klassetrinn
Bildekunst/visuell kunst
Litteratur forfatterbesøk Audhild Brødreskift - Rissaraset 7.-10. klassetrinn
Film

2.2 Vår 2024

Den kulturelle skolesekken - vår 2024
Kulturfelt Aktivitet Målgruppe
Musikk
Scenekunst/Teater
Bildekunst/visuell kunst Kunstworkshop med Ragnhild Rønning 1.-5. trinn
Litteratur/forfatter-besøk
Kulturminne/kulturarv Besøk på museet - Museet Kystens Arv 1.-7. trinn
Film

 

Kulturskolelærerne gjennomfører årlige skolekonserter som en del av den lokale kulturelle skolesekken.

2.3 Kommunale satsingsområder for planperioden 2023 – 2027

  • Musikk – konsertopplevelser der barn og unge er både publikum og deltaker
  • Scenekunst – som formidlingsverktøy
  • Film – dokumentarfilm som formidlingsverktøy
  • Kulturarv – kulturelt mangfold
  • Litteratur – skriveverksted med leseglede, lesekampanje og forfatterbesøk
  • Visuell kunst – som formidlingsverktøy
Til toppen