Hjem for en 50-lapp

Hjem for en 50-lapp er en offentlig tjeneste som gjør at ungdommer kan komme seg trygt hjem fra fest for kun en femtilapp. Ordningen gjelder for ungdom i Indre Fosen kommune i alderen 15 til 22 år.

For arrangører

Denne ordningen gjelder for offentlige arrangementer i kommunen. Ungdommene kan ikke bruke tjenesten mellom private boliger eller andre tilstelninger.

Arrangøren må søke om å få benytte "hjem for en 50-lapp" før det søkes om selve tjenesten. 

Søknaden må inneholde:

 • Arrangør
 • Type arrangement
 • Sted for arrangement
 • Antall gjester
 • Dato for arrangement
 • Ansvarlig for arrangement
   

Søknadsskjema, hjem for en 50-lapp

Hvem kan benytte seg av tjenesten?

Følgende kriterier må være oppfylt, og arrangementet må: 

 • foregå i Indre Fosen kommune
 • være for ungdom i alderen 15-22 år
 • hjemkjøring natt til lørdag og natt til søndag (i tillegg i romjulen fra 25. desember til og med natt til 1. januar, natt til skjærtorsdag og langfredag i påskeuka, natt til 1. mai og natt til 17. mai)
 • i forbindelse med planlagte arrangementer som festivaler, skoleavslutninger og russefester i regi av ungdomsorganisasjoner/russestyre kan ordningen benyttes på andre dager enn de som er gjeldende i retningslinjene.

Hva koster det?

Tjenesten koster 50,- per person. Resten dekkes av det offentlige.