Brann og feiing

I Indre Fosen kommune er det Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) som har ansvar for bemanning av brannvesenet og feievesenet. 

Når kommer feieren? 

Feieren kommer når det er behov for at pipa blir feid. Trøndelag brann og redning (TBRT) bestemmer behovet for feiing ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster og lignende kriterier. Dette vurderes av feieren ved hvert besøk, og det er ikke sikkert du får feiing hvert år. 

På TBRTs hjemmesider kan du lese mer om hva som skjer når feieren kommer på besøk. 

Hvorfor får jeg faktura for feiing hvert år? 

Kommunen sender ikke ut engangsfaktura etter feieren har vært på besøk. Kommunestyret har bestemt at tjenesten betales i et årlig beløp. Du får derfor faktura for feiing i januar hvert år. 

Priser

Feieavgift
Tjeneste Pris
For 1 pipe per hus og førstegangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 714
For hver pipe utover 1 på samme hus og for andre og tredjegangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 546
Feiing på forespørsel hytter, ekstra feiing osv. 1 200
Gebyr på ekstratur, manglende takstige osv, i henhold til HMS. 1 200
Feiing av fritidsbolig (årlig avgift) 749

Hvis feiingen ikke kan gjennomføres fordi huseier ikke har lagt til rette for det, selv om varsel er mottatt, må du betale full avgift.