Kvikkleire i Indre Fosen

Indre Fosen har en historie med større skred, hvor det mest kjente er Rissaraset i 1978. Her finner du informasjon om kvikkleire og hvordan du kan melde ifra dersom du er bekymret for utglidning eller skred.

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire er betegnelsen på en spesiell type leire som kan gå fra sin vanlige, faste tilstand til å kollapse og bli tyntflytende når den blir overbelastet. Denne typen leire forekommer i marin leire. Dette er tidligere havbunn som i dag ligger over havnivået som følge av landhevingen som har pågått siden siste istid. Kvikkleire kan utvikles når saltet i marin leire på land sakte vaskes ut, eller som følge av terrengbelastninger som gjør massene mer ustabile.

Det er i hovedsak to årsaker til kvikkleireskred:

  • Menneskelig aktivitet som bygging og graving
  • Erosjon, ved at elver eller bekker graver seg inn i kvikkleireområder

På NVE sine hjemmesider kan du lese mer om kvikkleire.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en rapport for Rissa som beskriver risikoen for kvikkleireskred. Lenke til kvikkleiresoneutredningen.

Bekymringsmelding

Det er nyttig at innbyggere følger med på forandringer som økt erosjon, utglidninger i skråninger, setninger og liknende der man bor og ferdes. Her finner du skjema for å melde ifra hvis du er bekymret for kvikkleire-aktivitet. Ha gjerne noen bilder og et kartutsnitt klart på forhånd når du skal melde inn saken din.

Skjema for innmelding av hendelse/problematikk

Ved akutt situasjon, ring politiet på telefon 112!