Vannmåler og priser for vann og avløp

I Indre Fosen kommune er betalinga for kommunalt vann og avløp delt inn i en fastdel og en forbruksdel. Hvis du har vannmåler, betaler du kun for vannet du faktisk bruker i forbruksdelen. Hvis du ikke har vannmåler, stipuleres forbruket ut ifra arealet på boligen din. 

Når du har kommunalt vann og avløp, betaler du for tjenesten gjennom de kommunale avgiftene. 

Slik er vann- og avløpsgebyret delt inn

I Indre Fosen kommune er betalinga for kommunalt vann og avløp delt inn i en fastdel og en forbruksdel. Hvis du har vannmåler, betaler du kun for vannet du faktisk bruker i forbruksdelen. Hvis du ikke har vannmåler, stipuleres forbruket ut ifra arealet på boligen din. Du kan lese mer om dette i prislista nedenfor.

Kommunen eier, du leier

For å kvalitetssikre og effektivisere avlesinga av vannmåleren, vil Indre Fosen kommune kjøpe inn én type vannmåler som vi installerer hos dem som ønsker det. Det er da kommunen som eier vannmåleren, og abonnenten leier den. Prisen for vannmålerleie finner du i prislista under.

Priser

Fastdel vann og avløp
Kategori Vann per år Avløp per år
Boliger og leilighet, per enhet 4 789 4 153
Hytter og fritidsboliger 4 789 4 153
Næringsbygg, driftsbygning, offentlig virksomhet 4 789 4 153
Storforbruker av vann (vannforbruk over 2000m3 per år) og salg av vann til private vannverk 9 578
Servicebygg campingplasser/småbåthavner 4 789 4 153
Vannpost campingplasser/småbåthavner 4 789
Vannpost fritidseiendommer 2 395
Midlertidig anleggsbrakker 4 789 4 153

Slik regner du ut prisen

Forbruksdelen som beregnes på målt (vannmåler) eller stipulert (areal av hus) forbruk er begge basert på prisen under:

  • Enhetspris for vann kr/m3: 39,50
  • Enhetspris for avløp kr/m3: 22

Hvis du har installert vannmåler regnes forbruksdelen (både vann og avløp) ut på følgende måte:

  • Enhetspris for vann (kr) X målt forbruk (m3)
  • Enhetspris avløp (kr) X målt forbruk (m3)

Hvis du ikke har installert vannmåler regnes forbruksdelen ut på denne måten:

  • Stipulert forbruk (vann) = boligen/bygningens BRA (m2) X 1,50
  • Stipulert forbruk (avløp) = boligen/bygningens BRA (m2) X 1,0

Utregningen av det du skal betale blir da som følger:

  • Vann: enhetspris vann (kr/m3) X stipulert forbruk (m3)
  • Avløp: enhetspris avløp (kr/m3) X stipulert forbruk (m3)

Leie av vannmåler

Leie av vannmåler
Størrelse på vannmåler Årlig vannmålerleie
Inntil 25 mm 637
26-50 mm 692
51 mm og større (flensmålere) 1 906
Spesielle målere (kombimålere) 2 604

Her bestiller du vannmåler

Hvis du ønsker å få installert vannmåler, sender du inn bestilling via dette skjemaet. Vi vil kontakte deg og avtale når vi skal installere vannmåleren i boligen din.

Bestill vannmåler

På lovdata.no kan du lese bestemmelsene for kommunale avgifter (vann og avløp): 

Forskrift om vann- og avløp- og overvannsgebyr, Indre Fosen kommune.