Vannverk

Mange av bygdene i Indre Fosen kommune er tilknyttet private vannverk. Hvis vannet der du bor leveres fra et privat vannverk, må du kontakte vannverket direkte ved feilmeldinger og spørsmål.

Råkvåg, Fevåg, Hasselvika, Vanvikan, Modalen og deler av Sørfjorden er tilknyttet offentlig vannverk. Mens Rissa, Stadsbygd, Hindrem og Seter, Dalbygda og Leksvik er tilknyttet private vannverk. 

Kommunale vannverk

 • Fevåg/Hasselvika vannverk (inkl. Selnes)
 • Råkvåg vannverk 
 • Skaugdalen vassverk (Obs! Ikke bad rundt vanninntaket utenfor Sliperveien).
 • Vanvikan vassverk 

Private vannverk

 • Rissa vannverk - Kontakt Ragnar Aasan, telefon: 95 21 08 49
 • Stadsbygd vannverk - Kontakt Johan Kårli, telefon:  95 21 67 16
 • Dalbygda vassverk SA, telefon: 99 30 82 30
 • Hindrem & Seter Vassverk SA, telefon: 90 53 91 36
 • Leksvik Vassverk SA, telefon: 74 85 76 00
 • Pallin Vassverk, områder ved Skaugdal skole/barnehage og opp til Staurseth. Kontakt Torstein Bue, telefon: 73 01 04 98.
 • Sørfjorden vannverk - Vannet leveres av Indre Fosen kommune, men Sørfjorden vannverk er selv ansvarlig for ledningsnettet. Kontakt: styreleder Per Anton Mælan, telefon: 97 69 42 74. Vannverket følger kommunen sitt gebyrrelativ som vedtas i kommunestyret. Faktura utsendes av vannverket, har du spørsmål angående fakturaen, ta kontakt med Aud Rokseth v/Sparebank 1 Regnskap, telefon: 41 65 37 24/73 85 48 50