Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett

Skal du bygge nytt hus, eller ønsker du å kople huset ditt på det kommunale vann- og avløpssystemet? Da må du betale et engangsgebyr. 

Når huset ditt skal koples på kommunalt vann- og avløpsnett, må du ifølge lov om kommunale vann- og avløpsavgifter betale et engangsgebyr. Gebyret skal dekke en del av kommunens samlede kostnader med vann- og avløpstjenester.

Husk at det kun er rørlegger som kan utføre arbeider på private og kommunale vann- og avløpsledninger. 

Prisen for tilknytning varierer etter hvilken type bygning det er som skal knyttes til nettet. Definisjoner av kategorier og summen på engangsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret og står i gebyrheftet.

Engangsgebyr per enhet

Engangsgebyr per enhet
Kategori Vann Avløp Overvann
Bolig og leilighet 34 576 28 091 14 045
Hytte og fritidsbolig 34 576 28 091 14 045
Næringsbygg, driftsbygning, offentlige bygg 34 576 28 091 14 045
Tilleggsgebyr ved utvidelse av annen avgiftspliktig bebyggelse dersom utvidelsen er mer enn 30m2 17 287 14 045 7 023
Vannpost på fritidseiendom 34 576
Campingplass/småbåthavn 34 576 14 045

Du kan lese mer om lovgrunnlaget for engangsgebyr på lovdata.no.

Forskrift om vann- og avløp- og overvannsgebyr, Indre Fosen kommune.

Søk om tilknytning

Bruk dette skjemaet hvis du vil søke om tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnettet.

Søk om tilknytning