Søk om avkjørsel

Med avkjørsel menes enhver forbindelse mellom byggetomt og offentlig veg. Dette gjelder også der privat veg møter offentlig veg.

Søk om avkjørsel

På Vegvesenet sine hjemmesider finner du informasjon om hvordan du søker om avkjørsel og hva som må være med i søknaden. Der finner du også søknadsskjemaet som du skal bruke. Hvis søknaden din gjelder kommunal veg, vil søknaden bli videresendt til kommunen for behandling.

Søk om avkjørsel