Tungtrø barnehages vedtekter

4 Foreldrebetaling

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis innen den 10. i hver måned. Det betales for 11 måneder i året.

Foreldrebetalingen fastsettes av styret, men styrt av makspris. Matpenger er lagt på kontingenten. Ved manglende betaling for to måneder medfører oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel. Det skyldige beløp innfordres på vanlig måte i henhold til kommunale bestemmelser. Beslutningen fattes av styrer. Før oppsigelsen gjennomføres sikrer styrer at relevante forhold som er knyttet til den manglende betalingen er klarlagt. Det er barnas foreldre og foresatte som er ansvarlig for å bidra til at relevante forhold kan klargjøres i nært samarbeid med styrer.

Når flere barn fra samme husstand går i barnehagen, gis det 30% søskenmoderasjon for barn to, og 50 % for nummer tre og evt. flere.

Til toppen