Tungtrø barnehages vedtekter

5 Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelse av barnehageplassen er 1 måned regnet fra den 1 i hver måned.

Oppsigelse av barnehageplassen som mottas av barnehagen etter første april, medfører plikt for de foresatte til å betale for plassen ut barnehageåret.

Til toppen