Ergoterapi

Ergoterapeuter jobber med hverdagsmestring, aktivitet og deltakelse. Vi samarbeider med deg om å finne løsninger slik at du kan være mest mulig aktiv i din hverdag.

Ergoterapitjenesten er lokalisert både i Rissa og i Leksvik. 

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud. Og du kan få oppfølging i hjemmet, barnehage, skole, fritidsarena, kommunale institusjoner eller i våre lokaler.

Hvem kan få hjelp av en ergoterapeut?

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med å mestre hverdagslivets aktiviteter. Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke innbyggerportalen HelsaMi.

Søknadsportal, HelsaMi

Hvis du ikke kan søke om helse- og omsorgstjenester i HelsaMi, kan du også bruke kommunens elektroniske skjema. 

Søknadsskjema, ergoterapi

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Nedsatt syn eller hørsel

Ergoterapeutene tilbyr også hjelp i forbindelse med nedsatt syn og hørsel. Hvis syns- eller hørselsevnen din er varig nedsatt har du krav på synshjelpemidler fra kommunen. 

Les mer om synskontakt og hørselskontakt

Adresse


Kontaktinformasjon