Eiendomsskatt

I Indre Fosen kommune har kommunestyret vedtatt at alle som eier eiendom skal betale eiendomsskatt. 

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Da vedtas også neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag. 

  • Generell skattesats for 2023 er 2 promille
  • Skattesats for bolig/fritidseiendommer er 1 promille
  • Skattesats for næring er 2 promille
  • Det tilordnes ikke bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer