Ungdomsrådets vedtekter

4 Kontaktpersoner

4.1 Kontaktperson

Kontaktpersonen til ungdomsrådet utpekes av kommunedirektør i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

4.2 Oppgaver

Kontaktpersonen skal:

  • Hjelpe ungdomsrådet med å etablere nødvendig kontaktnett med kommunale organer.
  • Hjelpe til ved valget.
  • Assistere lederen og sekretæren i ungdomsrådet.
  • Sikre kontinuiteten i ungdomsrådet og deres arbeid.
  • Sikre opplæring i henhold til paragraf 2.2.
  • Stå for utsending av svar på behandlede søknader.
  • Stå ansvarlig for å administrere utbetaling av møtegodtgjørelsen.
Til toppen