Ungdomsrådets vedtekter

1 Målsetting, rettigheter og oppgaver

1.1 Målsetting

Ungdomsrådet skal være et partipolitisk uavhengig organ, som skal arbeide for å gi ungdommen større innflytelse i Indre Fosen - politikerne må imøtekomme rådet med saker som angår ungdommen. Rådet skal kjempe ungdommens sak i de kommunale organene, og arbeide for at Indre Fosen skal bli et bedre sted å leve.

1.2 Rettigheter og oppgaver

  • Fremme barn og ungdom sine interesser.
  • Hjelpe barn og ungdom å bli hørt på arenaer der beslutninger tas.
  • Være høringsorgan i og uttale seg om saker som berører barn og ungdom.
  • Kontrollere at kommunale organer også prioriterer barn og ungdom i saker som angår dem.
  • Ha tett kontakt med elevrådene på de ulike skolene i kommunen.
     

Ungdomsrådet har møte- og talerett i utvalg, komiteer, formannskap og kommunestyre.

Ungdomsrådet skal få konkrete oppdrag i samarbeid med administrasjonen og kommunestyret i saker som berører oppvekst, kultur og framtidsrettet utvikling av Indre Fosen.

Det ble i kommunestyremøtet den 11.12.2018 vedtatt at medlemmene i ungdomsrådet får møtegodtgjørelse på kr 200 per gjennomført møte, for inntil åtte møter per kalenderår. Dette ble gjort gjeldende fra 01.01.2019.

Til toppen