Ungdomsrådets vedtekter

2 Sammensetning og valgordning

2.1 Sammensetning

Ungdomsrådet i Indre Fosen har 14 stk. medlemmer. Medlemmene må være mellom 13 og 19 år i det året de blir valgt, og bosatt i Indre Fosen kommune.

Ungdomsrådet skal bestå av:

  • 2 stk. representanter fra Mælan skole
  • 2 stk. representanter fra Stadsbygd skole
  • 2 stk. representanter fra Åsly skole
  • 4 stk. representanter fra Johan Bojer videregående skole
     
  • 2 stk. representanter fra Testmann Minne skole
  • 2 stk. representanter fra Vanvikan skole

2.2 Valgordning

Se vedlegg «Retningslinjer for valg av elevråd».

Representant 1: Funksjonstid på to år.
Representant 2: Funksjonstid på ett år.

Det velges én personlig vararepresentant hver av de to valgte representantene fra hver skole med funksjonstid på ett år.

Funksjonstiden skal sikre overlapping mellom nye og gamle representanter og kontinuitet i ungdomsrådsarbeidet.

Valget av representanter skal skje hver høst på den enkelte skole etter at elevråd er valgt, senest tre uker etter skolestart

Opplæringen av de nye representantene skal foregå i en overlappingsperiode i begynnelsen av perioden.

Til toppen