Ungdomsrådets vedtekter

5 Vedtektsendringer og ekskludering

5.1 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer skal tas opp til vurdering i ungdomsrådet hvert år.

Forslag til endringer vedtas med 2/3 flertall og legges fram til politisk behandling og eventuell endring.

5.2 Ekskludering

Dersom valgte medlemmer ikke forholder seg til vedtektene eller ikke stiller opp til møtene uten å varsle kan ungdomsrådet, om det ser seg nødvendig, velge å ekskludere medlemmet. Vararepresentant går da inn på fast plass og ny vararepresentant velges.

Til toppen