Tryllefløyten musikkbarnehages vedtekter

13 Arealer og sikkerhet

Barna skal til enhver tid sikres trygge og gode lekeforhold ute og inne. For barn under 3 år er arealnormen innendørs for tiden 6m2 , og 4 m2 for barn over 3 år. Utearealene skal tilfredsstille departementets veiledende arealnormer som for tiden er 6 ganger leke- og oppholdsareal inne.

Om sikkerhet m.v. vises til barnehagens eget internkontrollsystem.

Til toppen