Tryllefløyten musikkbarnehages vedtekter

11 Åpningstider og permisjoner

Åpningstider

Barnehagen åpner klokka 06.45 og stenger kl 16.30, åpningstiden blir bestemt i samråd med Su. Barnehagen kan holde åpent til 16.45, men det må da avtales senest dagen i forveien. Ved for sent henting vil dere få utdelt et skjema dere må skrive under på. I tillegg vil det bli avkrevd på oppholdsbetalingen et beløp pr påbegynte time. Vi følger kommunens satser.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før påske er barnehagen stengt.

Barnehagen har 5 planleggingsdager, disse plasseres etter behov og kurs som tilbys.

Barnet skal ha fire uker ferie i løpet av driftsåret. Dette kompenseres med en betalingsfri måned (juli). Ferien kommer i tillegg til de fem planleggingsdagene. Vi holder 4 uker stengt på sommeren, fortrinnsvis to i juli og to i august. Dette avgjøres av styrer og eier hvert år.

For å sikre hensiktsmessig bemanning i sommermånedene, skal foreldre/foresatte innen 20.april hvert år, gi melding om hvilke uker/dager i løpet av sommeren deres barn blir borte fra barnehagen, utover de fire ukene barnehagen er stengt.

Su, i samarbeid med styrer, har avgjort at det må være minst 6 barn påmeldt for at vi skal holde åpent i dagene før påske og i romjula.

Barnehagen har to dugnader i året, hvor foreldre og andre deltar i vedlikeholdsarbeid

Permisjoner

Permisjon inntil 1 år uten fortsatt foreldrebetaling kan innvilges under forutsetning av at andre kan gjøre seg nytte av plassen. Den som tildeles plassen, må søke på videreføring av plassen med samme opptakskriterier som gjelder i disse vedtektene.

Permisjon i inntil 1 år uten fortsatt foreldrebetaling kan innvilges av barnehagestyrer og slik at det får minst mulig økonomiske konsekvenser for søker.

Det kan innvilges permisjon for en begrenset periode med hel eller delvis friplass dersom sykdom og svært vanskelige familie og økonomiske forhold tilsier det. 

Foreldre/foresatte kan etter søknad få endret dager innenfor de antall dager som det er avtalt og det betales for, hvis det er mulighet for det.

Til toppen