Tryllefløyten musikkbarnehages vedtekter

1 Definisjon

Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder.

Til toppen