Tryllefløyten musikkbarnehages vedtekter

4 Rammer for driften

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager m.v., og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak, samt plan for den enkelte barnehage.

Til toppen