Tryllefløyten musikkbarnehages vedtekter

14 Ansvar og forsikring

Vi har ulykkesforsikring av barn i barnehage gjennom Eika forsikring.

Småskader blir registrert av barnehagen og sendt inn til forsikringsselskapet.

Utgifter til småskader dekkes av Nav.

Tryllefløyten Musikkbarnehage har ingen forsikringsordning som dekker barns ødelagte eiendeler mens de er på barnehagen.

Til toppen