Tryllefløyten musikkbarnehages vedtekter

9 Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage, i samsvar med barnehageloven med forskrifter. Barn som fyller ett år i august eller tidligere tilbys plass fra august ved hovedopptaket. Da får de tildelt plass og oppstartsdato, det kreves betaling fra denne datoen. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett på plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år.

Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der det er bosatt. For at retten skal være oppfylt, må reiseavstand til tilbudt barnehageplass i kommunen ikke være urimelig lang

Til toppen