Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Infoskriv september 2018

Til Gårdbrukere og samarbeidspartnere

Last ned nyhetsbrevet her (PDF, 146 kB)

 

Til Gårdbrukere og samarbeidspartnere

En varm og tørr sommer er på hell. Fremdeles er det både gras, korn og grønnsaker som skal
høstes. Avlingsåret på Fosen er jevnt over bra. Noe tørkeskader er det, men på Fosen slapp vi
unna verste tørken og det er faktisk mange gårdbrukere som bretter opp ermene og bidrar med
gras og halm til forlause kolleger lenger sør. Det vitner om raushet og solidaritet i
landbruksnæringa!


- DYRK Fosen sin rolle er å understøtte pågående utvikling i Fosenlandbruket og
forsterke konkrete satsinger på en del områder.
- Stikkord for arbeidet er melk- og kjøttproduksjon, småfe, bær og grønnsaker, lokalmat og
reiseliv.
- Arbeidet koordineres av et prosjektteam. Landbrukskontorene og landbrukets
organisasjoner som TINE, Nortura, NLR er sentrale aktører og samarbeider i
gjennomføringa.
Av arbeid som er gjort og som pågår på ulike områder nevnes:


Grønnsaker/bær

Fosen Produsentlag prosjekterer nytt grønnsakslager.
På Stadsbygd skal lagerutnyttelse være tema.
Kvotene på gulrot på Fosen er auka. Gode avlinger - fra 5-8 tonn/daa.
Bringebærproduksjon i regionen er i medvind. 4 produsenter satser.
Nye markedsmuligheter for bær vurderes.
Veksthusmuligheter med overskuddsvarme utredes.
Nyhetsbrev- sep 2018
Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10
E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: www.fosen.net


Lokalmat/reiseliv

Fosenregionen gjorde seg sterkt bemerket på Trøndersk Matfestival!
Deltakere fra alle kommunene fylte teltet.
Mangfoldet kom godt fram, store og små sammen. Et godt utstillingsvindu for regionen og lokallandbruket!
Regionen inviteres derfor med på Grüne Woche i vinter også.
Fagseminar lokalmat i Åfjord 2. okt i samarbeid med Åfjord Utvikling.
Kornnettverk i Indre Fosen er startet med mål om lokal foredling av korn.


Husdyr storfe

Fagmøter om bruksutbygging og investeringsvirkemidler avholdes nå sammen med Innovasjon Norge og lokale landbrukskontor. Møte i Bessaker 24. sep.
Jobber med å tilby strategirådgivning på enkeltbruk i alle kommuner.
Fokus på regionens 140 små- og mellomstore melkebruk mht framtidstenking.


Husdyr småfe

Produsentmiljøarbeid gjøres. Markedet er vanskelig. Muligheter for økt
lokal foredling vurderes.
Rovdyrsituasjonen har bidratt til usikkerhet og endret fokus.


Drenering

Landbrukskontorene koordinerer planlegging og forvaltning. Fagmøter planlegges.
Mål om økt drenering og utnyttelse av tilskuddsordningen fra staten.
Kommunene anmodes om å vurdere lokale virkemidler til drenering i budsjett for 2019.


Kompostering

Forstudie på behovet for et regionalt komposteringsanlegg vurderes igangsatt.
Samarbeid med Fosen Renovasjon og blågrønne aktører mfl.


Omdømme

Jobber med å få inn informasjons-, nyhets- og landbruksstoff fra hele regionen i Fosna-Folket.


Rekruttering

Alle kontorer skal avholde infomøter for nye brukere i høst.
Rekrutteringsnettverk skal ha fokus i samarbeid med bondelag og fylkesmann.


Har du spørsmål, ideer eller innspill til arbeidet i DYRK Fosen?

Ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor eller oss i prosjektteamet.
Vennlig hilsen fra DYRK Fosen v/prosjektteamet:
Liv Heide og Torbjørn Dahle Prosjektmedarbeidere lokalmat/reiseliv
Bernt J. Stranden og Berit L. Andresen Prosjektmedarbeidere husdyr
Olaug Bach Prosjektmedarbeider grønnsaker/bær
Ketil Kvam Prosjektleder