Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Reguleringsplan for del av Rissa sentrum

Kommunestyret vedtok planen den 7. desember.

Hensikten med planen er å legge til rette for forretning på et område mellom Hertug Skules vei og Årnsetflata. Planen viser også ny vei mellom Hertug Skules vei og Årnsetflata, fortau langs nye og etablerte veier. Øst for det nye forretningsområdet kan det etableres innfartsparkering. Reguleringsbestemmelsene har detaljerte føringer på hvordan nye bygg og anlegg innen området skal opparbeides.

Informasjon om erstatning eller innløsning:

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring til Indre Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa eller postmottak@indrefosen.kommune.no.