Skaugdalen barnehages vedtekter

8 Valgkomite

Styret skal fungere som valgkomite i forhold til styret som skal sitte året etter sammen med daglig leder. Ansatte og medlemmer av samvirkeforetaket har anledning til å foreslå styrekandidater overfor valgkomiteen. Det er også tillatt å foreslå styrekandidater til valg på årsmøtet uavhengig av valgkomiteen. Forslag til styremedlemmer må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling og eventuelle andre forslag til styremedlemmer skal vedlegges endelig dagsorden som oversendes medlemmene minst 1 uke før årsmøtet. Det skal tilstrebes å finne kandidater som har en kompetanse som trengs i styret f.eks. i forhold til IT, økonomi, leder, pedagogikk etc. Det skal tilstrebes likestilling i styret.

Til toppen