Skaugdalen barnehages vedtekter

11 Disponering av årsoverskudd

Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i barnehagen. Det skal ikke utdeles utbytte til medlemmene.

Til toppen