Skaugdalen barnehages vedtekter

5 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld

Samvirkeforetaket er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Det enkelte medlem har ikke ansvar for samvirkeforetakets økonomiske forpliktelser

Til toppen