Skaugdalen barnehages vedtekter

2 Formål

Samvirkeforetakets formål er å eie og drive Skaugdalen Barnehage til beste for medlemmene. Samvirkeforetaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra samvirkeforetaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene, da avkastningen blir stående i virksomheten.

Barnehagene skal drives i samsvar med de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder ajourført versjon av lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14. desember 2007 (nr 114).

Til toppen