Skaugdalen barnehages vedtekter

10 Ansatte

Barnehagen skal til enhver tid følge gjeldende overenskomster for de ansatte. Dette vil være Norsk Lov, Hovedavtale og Tariffavtale, personalhåndbok og stillingsinstruks.

Til toppen