Steinvegen barnehages vedtekter

10 Areal

Barnehagens godkjente leke- og oppholds areal er på 170 m2. Areal normen pr. barn er 4m2 for barn over 3 år og 5,3 for barn under 3år.

Til toppen