Steinvegen barnehages vedtekter

8 Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen ved Steinvegen barnehage AS fastsettes utfra statlige føringer om makspris i barnehagene. Kostpenger fastsettes av eierstyret i barnehage. Foreldrene skal bli forelagt satsene for foreldrebetalingen ved tildeling av plass.
 

  • Foreldrene betaler for 11 måneder, da barna må ha 4 ukers sammenhengende sommerferie.
  • Ved jevnlig sen betaling, kan barnehagen kreve forskuddsbetaling av plass. Individuell avtale.
  • Henting utover åpningstid, medfører ekstra betaling. Beløp fastsettes av eierstyret. Og foreligger i barnehagens infoskriv om foreldrebetaling.
  • Tap av plass og ekskludering: Foreldre/ foresatte som overtrer vedtektene eller lovlig vedtak av styrende organer, eller som ikke betaler for plassen til rett tid. Kan bli fratatt plassen til forholdet er brakt i orden, og alle beløp er fult innbetalt. For utestengningstiden blir det ikke gjort fradrag i foreldrebetalingen. Ved fortsatt manglende betaling eller innrettelse etter vedtekter og lignende mister vedkommende plassen etter 2 måneder, men må altså betale for disse 2 månedene. Hvis foreldrene selv ønsker å si fra seg plassen gjelder foregående bestemmelse om oppsigelse av plass.
Til toppen