Steinvegen barnehages vedtekter

13 Politiattest og taushetsplikt

Alle ansatte skal legge frem tilfredsstillende politiattest.

Barnehagens personale og styret har taushetsplikt.

Til toppen