Steinvegen barnehages vedtekter

14 Forskikring

Alle barn og ansatte skal være forsikret i barnehagens oppholdstid.

Til toppen