Steinvegen barnehages vedtekter

12 Dugnader

Det er en forutsetning at foreldrene/ foresatte deltar på dugnad / arrangement som bestemmes av barnehagen.

Til toppen