Steinvegen barnehages vedtekter

5 Styringsorganer

Generalforsamling (årsmøte) er barnehagens øverste organ, og skal avholdes før juni hvert år. På generalforsamlingen møter styret som består av 4 medlemmer. Generalforsamlingen behandler og fastsetter blant annet

 • Regnskap
 • Vedtekter
 • Driftsendringer

 

Styret består av fire medlemmer, som har jevnlige møter i løpet av året. Styrets oppgaver er blant annet

 • Ansvar for at barnehagen har tilfredsstillende økonomisk styring.
 • Arbeidsgiver ansvar (lønn stillingsinstrukser osv.)
 • Oppfølging av lover og forskrifter, se til at barnehagen har et tilfredsstillende HMS system
 • Se til barnehagens ve og vel

 

Styrer skal ha barnehagelærerutdanning (tidligere førskolelærer). Styrer er daglig leder for barnehagen. Styreren har følgende oppgaver: 

 • Daglig ansvar for barnehagen, barn og personale.
 • Daglig ansvar for økonomien
 • Opptak av barn, sammen med en av eierne
 • Daglig ansvar for å drive god pedagogisk virksomhet
 • Styrer skal drive endrings og utviklingsarbeid i barnehagen.
Til toppen