Steinvegen barnehages vedtekter

6 Brukermedvirkning

Samarbeidsutvalget består av 5 medlemmer (2 foreldre, 2 ansatte og 1 eier). Samarbeidsutvalget velges for et år av gangen. Samarbeidsutvalget skal:

  • Bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for barnehagens innhold; budsjett, driftsendringer
  • Fastsette årsplan for barnehagen
  • Påpeke ovenfor eier, melde fra til kommunen eller fylkesmann om barnehagen ikke følger gjeldende lover og forskrifter.

 

Foreldreutvalget er valgt av foreldrerådet (består av alle foreldre til barn i barnehagen). Foreldreutvalget består av fire representanter, 2 av disse blir med i SU. Velges for ett år av gangen. Foreldreutvalgets oppgaver er å:

  • bidra til et godt samarbeid mellom barnehage og hjem
  • bli forelagt saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen
  • Finne på ulike aktiviteter i løpet av året som fremmer fellesskaps følelse i barnehagen, både blant barna og foreldrene
Til toppen