Steinvegen barnehages vedtekter

2 Eierforhold

Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0 -6 år.

Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken Aanonli.

Til toppen