Steinvegen barnehages vedtekter

4 Rammer for driften

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet, herunder kommer Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, barnehagens vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagen.

Til toppen