Akrobaten barnehages vedtekter

6 Brukermedvirkning

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg (SU). SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Dette utvalget skal være sammensatt av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. 

Til toppen