Akrobaten barnehages vedtekter

14 Forholdet til Indre Fosen kommune

Indre Fosen kommune har tilsyns- og veiledningsplikt for alle private barnehager i kommunen. 

Alle de private barnehagene i kommunen har utarbeidet egen samarbeidsavtale med kommunen, som ved forespørsel kan legges frem. Vi følger Indre Fosen kommune sine vedtekter for barnehagene, der vi ikke har egne punkter. 

Til toppen