Akrobaten barnehages vedtekter

5 Forvaltningen

Barnehagen ledes av daglig leder. For å sikre at driften følger gjeldende lover og bestemmelser skal det være etablert en tilsynsgruppe på rådmannsnivå. Hovedoppdraget for denne gruppen er knyttet til godkjenning og tilsyn. I tillegg har barnehagen et eget styre, som påser at driften drives i samsvar med de lover og regler som gjelder for barnehagedrift. 

Til toppen