Akrobaten barnehages vedtekter

4 Rammer for driften

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan for barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak, samt plan for den enkelte barnehage. 

Dette innebærer blant annet at barnehagens eier følger Stortingets vedtak om maksimalpris i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Ved endring i foreldrebetalingen, skal foreldre varsles minst 2 måneder før ny sats trer i kraft. Ny sats er gjeldende fra den 1. i måneden. 

Til toppen