Akrobaten barnehages vedtekter

12 Areal og sikkerhet

Barna skal til enhver tid sikres trygge og gode lekeforhold ute og inne. For barn under tre år er arealnormen innendørs 5,3 m2, og 4 m2 for barn over tre år. Utearealene skal tilfredsstille departementets veiledende arealnormer som for tiden er 6 ganger leke- og oppholdsareal innendørs. 

Om sikkerhet vises det til barnehagens eget interkontrollsystem, PBLmentor. 

Til toppen