Akrobaten barnehages vedtekter

1 Definisjon

Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid, for barn under opplæringspliktig alder. 

Til toppen